Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Nagrywanie filmów

background image

Nagrywanie filmów
Oprócz robienia zdjęć telefon umożliwia też filmowanie wyjątkowych chwil.
1. Dotknij Lumia Camera.

2. Aby przejść do trybu nagrywania wideo, dotknij .

3. Aby pomniejszyć lub powiększyć widok, zsuń lub rozsuń palce. Funkcja przybliżania/

oddalania kamery jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można

znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

4. Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij . Zostanie włączony czasomierz.

5. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij . Czasomierz zostanie zatrzymany.
Aby wyświetlić nagrany plik wideo, dotknij okrągłej miniatury w rogu ekranu. Jest on zapisany

w folderze Z aparatu.