Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Verbinding maken met Wi-Fi

background image

Verbinding maken met Wi-Fi
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk is een handige manier om toegang te krijgen tot

internet. Wanneer u onderweg bent, kunt u in openbare gelegenheden, zoals een bibliotheek

of internetcafé, verbinding maken met Wi-Fi-netwerken.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

124

background image

Uw telefoon controleert regelmatig de beschikbare verbindingen en geeft u daarover

meldingen. De meldingen worden kort boven in het scherm weergegeven. Als u uw Wi-Fi-

verbindingen wilt beheren, selecteert u de melding.
Veeg op het startscherm vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en tik op .
1. Stel Wi-Fi-netwerken in op Ingeschakeld

.

2. Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.
Uw Wi-Fi-verbinding is actief wanneer wordt weergegeven op de statusbalk boven in het

scherm.
Wi-Fi-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positiebepaling wanneer er geen

satellietsignalen beschikbaar zijn, met name wanneer u zich binnenshuis of tussen hoge

gebouwen bevindt.

Opmerking: In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Wi-

Fi. In de EU mag 5150–5350 MHz Wi-Fi bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden

gebruikt en in de Verenigde Staten en Canada mag 5,15–5,25 GHz Wi-Fi uitsluitend

binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale

autoriteiten.

De netwerkverbinding sluiten

Stel Wi-Fi-netwerken in op Uitgeschakeld

.

Tip: Uw telefoon maakt automatisch weer verbinding met het Wi-Fi-netwerk. Als u de

tijd waarbinnen automatisch opnieuw wordt verbonden wilt wijzigen of Wi-Fi handmatig

weer wilt inschakelen, tikt u op Wi-Fi opnieuw inschakelen en de gewenste optie.