Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Een back-up van gegevens op uw telefoon maken en herstellen

background image

Een back-up van gegevens op uw telefoon maken en herstellen
Ongelukken kunnen gebeuren, dus stel uw telefoon zo in dat deze een back-up van uw

instellingen, zoals de opmaak van uw startscherm en andere zaken, naar uw Microsoft-account

maakt.
U hebt een Microsoft-account nodig om een back-up van uw telefoon te maken.
1. Veeg op het startscherm vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en tik op ALLE

INSTELLINGEN > back-up.

2. Meld u aan bij uw Microsoft-account wanneer dit wordt gevraagd.

3. Selecteer waarvan u een back-up wilt maken en hoe. U kunt uw telefoon zo instellen dat

deze automatisch een back-up van uw applijst, instellingen en sms-berichten maakt. U moet

een Wi-Fi-verbinding hebben om automatisch een back-up van uw toekomstige video's of

foto's van de beste kwaliteit op OneDrive te maken.

Tip: U hoeft geen aparte back-up van uw contacten en agendagebeurtenissen te maken.

Uw telefoon maakt hier automatisch een back-up van en houdt deze gesynchroniseerd

met uw Microsoft-account.

Als enkele van uw gedownloade apps niet in de back-up worden opgenomen, kunt u deze

opnieuw downloaden van Store zolang de app beschikbaar is. Store onthoudt welke apps u

hebt gekocht, zodat u er niet opnieuw voor hoeft te betalen. Hiervoor kunnen kosten voor

gegevensoverdracht gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw

netwerkserviceprovider.
De back-ups van uw telefoon zijn niet zichtbaar in de hoofdweergave van OneDrive, maar u

kunt ze vinden in de instellingen van OneDrive. Kijk op people.live.com voor contacten

waarvan u een back-up hebt gemaakt en op calendar.live.com voor uw

agendagebeurtenissen.
Ga voor informatie over gegevensbeveiliging in OneDrive naar windows.microsoft.com/en-

gb/onedrive/security.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

130

background image

Als u een back-up van andere inhoud zoals muziek wilt maken, sluit u uw telefoon op uw

computer aan en volgt u de instructies op het computerscherm. U hebt twee opties: inhoud

tussen uw telefoon en computer synchroniseren met de Windows Phone-app voor desktop

of inhoud van uw telefoon naar uw computer slepen in bestandsbeheer van uw computer

zoals Windows Verkenner.
Een back-up maken van de foto's die u eerder op OneDrive hebt gezet

Tik op Foto's > , selecteer de foto's of albums die u wilt uploaden, tik op > OneDrive,

selecteer waar u de foto's wilt uploaden en tik vervolgens op .
Als u de foto's waarvan u een back-up hebt gemaakt wilt controleren, logt u op een willekeurig

apparaat op uw OneDrive-account in en controleert u de map waarin u de foto's hebt

opgeslagen.
Een back-up van gegevens herstellen

U kunt de back-up van uw gegevens na het opnieuw opstarten of het bijwerken van uw

telefoonsoftware herstellen of wanneer u een nieuwe telefoon instelt. Meld u aan bij uw

Microsoft-account en volg de instructies die op uw telefoon worden weergegeven. Veeg op

het startscherm vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en tik op ALLE INSTELLINGEN >

info > fabrieksinstellingen om uw telefoon opnieuw in te stellen. Door het opnieuw instellen

worden de fabrieksinstellingen teruggezet en wordt al uw persoonlijke inhoud gewist, maar

u kunt gegevens waarvan een back-up is gemaakt na het aanmelden bij uw Microsoft-account

terugzetten.