Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Een beveiligde VPN-verbinding gebruiken

background image

Een beveiligde VPN-verbinding gebruiken

U hebt een VPN-verbinding (Virtual Private Network) nodig om toegang tot uw zakelijke

bronnen zoals intranet of zakelijke e-mail te krijgen of u kunt een VPN-dienst voor

persoonlijke doeleinden gebruiken.
Neem voor details over uw VPN-configuratie contact op met de IT-beheerder van uw bedrijf

of ga naar Store om de app voor uw VPN-dienst te downloaden en de website van de dienst

voor aanvullende informatie te bekijken.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

123

background image

Veeg op het startscherm vanaf de bovenkant van het scherm omlaag, tik op ALLE

INSTELLINGEN > VPN en stel Status in op Ingeschakeld

.

1. Als u een VPN-profiel wilt toevoegen, tikt u op .

2. Stel Automatisch verbinden in op Ingeschakeld

.

3. Schrijf de profielgegevens zoals die door uw IT-beheerder of VPN-dienst zijn opgegeven.
Uw telefoon maakt automatisch verbinding met het VPN als dat vereist is.

Tip: Als u de instellingen van de mobiele-dataverbinding VPN en roaming wilt wijzigen,

tikt u op opties.

Een VPN-profiel bewerken

Tik op het profiel en houd dit vast. Tik vervolgens op bewerken en wijzig de gegevens zoals

dat vereist is.
Een VPN-profiel verwijderen

Tik op het profiel, houd dit vast en tik vervolgens op verwijderen.
Schakel naar handmatige VPN-verbinding

Tik op het profiel, houd dit vast en tik vervolgens op handmatig verbinden. Tik op het profiel

waarmee u het VPN wilt verbinden.