Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Problemen oplossen en ondersteuning

background image

Problemen oplossen en ondersteuning

Wanneer u meer wilt weten over uw telefoon of niet precies weet hoe uw telefoon werkt, kunt

u verschillende ondersteuningskanalen nagaan.
Er bevindt zich een gebruikershandleiding op uw telefoon om optimaal gebruik van uw

telefoon te maken. Tik op Lumia Help+Tips.
U kunt ook naar www.microsoft.com/mobile/support/ gaan, waar u het volgende kunt

vinden:

Informatie over het oplossen van problemen

Discussies

Nieuws over apps en downloads

Informatie over software-updates

Meer details over functies en technologieën, en de compatibiliteit van apparaten en

accessoires

Het oplossen van problemen en de discussies zijn mogelijk niet in alle talen beschikbaar.
Ga voor ondersteuningsvideo's naar www.youtube.com/lumiasupport.
Als uw telefoon niet reageert

Probeer het volgende:

1-toetsherstelmethode: Houd de aan/uit-toets ongeveer 10 seconden ingedrukt. De

telefoon start opnieuw op.

2-toetsherstelmethode: Druk tegelijkertijd op de toets Volume omlaag en de aan/uit-

toets en houd ze ongeveer 10 seconden ingedrukt. De telefoon start opnieuw op.

Als u niet zeker weet welke herstelmethode voor uw telefoon geldt, gaat u naar

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Als uw telefoon regelmatig niet meer reageert, moet u de telefoonsoftware bijwerken of uw

telefoon opnieuw instellen. Door het opnieuw instellen worden de fabrieksinstellingen

teruggezet en wordt alle persoonlijke inhoud gewist, waaronder de apps die u hebt gekocht

en gedownload. Veeg op het startscherm vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en tik

op ALLE INSTELLINGEN > info > fabrieksinstellingen.
Als het probleem hiermee nog niet is verholpen, neemt u contact op met uw

netwerkserviceprovider of Microsoft Mobile voor reparatieopties. Maak altijd een back-up van

uw gegevens voordat u de telefoon ter reparatie verstuurt, aangezien alle persoonlijke

gegevens op uw telefoon kunnen worden verwijderd.

Tip: Als u uw telefoon moet identificeren kiest u *#06# om het unieke IMEI-nummer

van de telefoon weer te geven. U kunt het IMEI-nummer ook in de binnenkant van de

telefoon vinden. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte product- en

veiligheidsinformatie in de online gebruikershandleiding.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

140

background image

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

141