Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Oproepen doorschakelen naar een andere telefoon

background image

Oproepen doorschakelen naar een andere telefoon
Kunt u niet altijd een oproep beantwoorden, maar wilt u geen enkele inkomende oproep

missen? U kunt ze doorschakelen naar een ander telefoonnummer.
Neem voor de beschikbaarheid van deze functie contact op met uw netwerkserviceprovider.
1. Afhankelijk van uw telefoon voert u een van de volgende stappen uit:

Veeg op het startscherm vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en tik op ALLE

INSTELLINGEN > netwerk+ > instellen.

Tik op >

> instellingen.

2. Als u een telefoon met een dubbele simkaart hebt, tikt u op Sim 1 of Sim 2. Dual SIM wordt

niet door alle telefoons ondersteund. Ga voor beschikbaarheid naar www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

3. Stel indien nodig Doorschakelen in op Ingeschakeld

en selecteer waarheen u uw

oproepen wilt doorschakelen.
Afhankelijk van uw telefoon kunt u mogelijk de keuze voor verschillende situaties ook apart

maken, zoals wanneer u niet kunt beantwoorden of tijdens een oproep.

Tip: Als u wilt controleren of doorschakelen wordt gebruikt, wat wordt aangegeven met

, tikt u op de bovenkant van het scherm.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

62