Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Het geluid van een inkomende oproep dempen

background image

Het geluid van een inkomende oproep dempen
Als uw telefoon overgaat wanneer u niet gestoord wilt worden, kunt u het geluid van de

beltoon voor die oproep dempen.
Als u het geluid van uw telefoon wilt kunnen dempen door deze met de voorkant omlaag te

draaien, moet de functie Draaien om te dempen zijn ingeschakeld. Veeg op het startscherm

vanaf de bovenkant van het scherm omlaag, tik op ALLE INSTELLINGEN > audio, veeg indien

nodig naar links en stel Draaien om te dempen in op Ingeschakeld

.

Als iemand u belt, drukt u op de volumetoets of de vergrendelingstoets. U kunt ook uw

telefoon met de voorkant naar beneden draaien.