Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Een contact bellen

background image

Een contact bellen
Vrienden bellen gaat snel en eenvoudig als u ze als contact in uw telefoon hebt opgeslagen.
Tik op .
1. Tik op .

2. Tik op het contact en het nummer als het contact meerdere nummers heeft.

Tip: Is de stem van uw vriend te luid of te zacht? Druk op de volumetoetsen om het

volume te wijzigen.
Tip: Wilt u anderen de conversatie laten horen? Tik op luidspreker.

Tip: Als u een telefoon hebt met een dubbele simkaart, kunt u de simkaart selecteren

die gebruikt moet worden om elk contact te bellen. Tik op , veeg naar contacten, tik

op de naam van het contact en

. Dual SIM wordt niet door alle telefoons

ondersteund. Ga voor de beschikbaarheid naar www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Een telefoonnummer bellen

Tik op , voer het telefoonnummer in en tik op bellen.
Als u het +-teken wilt invoeren, dat wordt gebruikt voor internationale oproepen, tikt u op 0

en houdt u dit ingedrukt.
Uw oproepgeschiedenis zoeken

Als u een oproepregistratie zoekt, veegt u naar geschiedenis, tikt u op en voert u de naam

of het telefoonnummer van een contact in.
Een oproepregistratie verwijderen

Als u een oproepregistratie wilt verwijderen, veegt u naar geschiedenis, tikt u op de

oproepregistratie en houdt u deze vast. Vervolgens tikt u op verwijderen.
Als u alle oproepregistraties wilt verwijderen, tikt u op

> oproepen selecteren >

>

alles selecteren > .
Een telefoonnummer kopiëren en plakken

Tik op het startscherm op Personen, veeg naar contacten, tik op een contact en tik op het

telefoonnummer en houd dit vast. Tik vervolgens op kopiëren en tik in een tekstvak op .

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

59