Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Een conferentiegesprek voeren

background image

Een conferentiegesprek voeren
Uw telefoon ondersteunt conferentiegesprekken tussen twee of meer personen. Het

maximumaantal deelnemers kan per netwerkserviceprovider verschillen.
1. Plaats een oproep naar de eerste persoon.

2. Tik op als u een oproep naar een andere persoon wilt plaatsen.

3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, tikt u op .
Als u nog meer personen wilt toevoegen, tikt u opnieuw op .
Een privé-conversatie met iemand voeren

Tik op en de naam of het telefoonnummer van de persoon. Het conferentiegesprek wordt

op uw telefoon in wachtstand geplaatst. De andere personen kunnen het conferentiegesprek

voortzetten.
Als u naar het conferentiegesprek wilt terugkeren, tikt u op .