Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Een e-mail verzenden

background image

Een e-mail verzenden
Laat de e-mail zich niet opstapelen. Gebruik uw telefoon om onderweg e-mails te lezen en te

schrijven.
1. Tik op .

2. Tik op en een account als u gekoppelde postvakken hebt.

3. Als u een ontvanger uit uw contactenlijst wilt toevoegen, tikt u op of schrijft u een naam.

U kunt ook het adres schrijven.

Tip: Als u een ontvanger wilt verwijderen, tikt u op de naam en Verwijderen.

4. Schrijf het onderwerp en uw e-mail.

Tip: Uw telefoon kan u helpen uw e-mail sneller te schrijven. Tijdens het schrijven, stelt

uw telefoon mogelijke volgende woorden voor om uw zin af te maken. Tik op een

suggestie om een woord toe te voegen. Veeg over de suggestie om door de lijst te

bladeren. Deze functie is niet beschikbaar in alle talen.

5. Als u een foto als bijlage wilt toevoegen, tikt u op .

Tip: U kunt ook een nieuwe foto maken terwijl u uw e-mail schrijft. Tik op , maak een

foto en tik op accepteren.

6. Tik op om de e-mail te verzenden.
Een Office-documenten verzenden

Tik op Office, tik op het te verzenden document en

> delen..., en selecteer het e-

mail-account dat u wilt gebruiken.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

78