Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Het schermtoetsenbord gebruiken

background image

Het schermtoetsenbord gebruiken
Schrijven met een schermtoetsenbord is eenvoudig. U kunt het toetsenbord gebruiken

wanneer u de telefoon in staande of liggende stand houdt. U kunt uw berichten schrijven door

op de letters te tikken of er overheen te vegen.
Tik op een tekstvak.
1

Tekentoetsen

2

Shift-toets

3

Toets voor cijfers en symbolen

4

Taaltoets

5

Smiley-toets

6

Spatietoets

7

Enter-toets

8

Backspace-toets

De toetsenbordindeling kan in

verschillende apps of talen variëren. De taaltoets wordt alleen weergegeven wanneer er meer

dan één taal wordt geselecteerd. In het voorbeeld wordt een Engels toetsenbord

weergegeven.

Tip: Als u de kommatoets aan het toetsenbord wilt toevoegen, veegt u op het

startscherm vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en tikt u op ALLE

INSTELLINGEN > toetsenbord > geavanceerd > Een kommatoets weergeven indien

beschikbaar. U kunt de commatoets alleen toevoegen als u ten minste twee

toetsenborden op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

Vegen om tekst te schrijven

Veeg vanaf de eerste letter van het woord en trek een pad van letter naar letter. Til u vinger

na de laatste letter op. Als u wilt doorgaan, blijft u vegen zonder op de spatietoets te tikken.

Uw telefoon voegt de spaties toe.
Niet alle talen worden ondersteund.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

45

background image

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Tik op de shift-toets. Als u de hoofdlettermodus wilt inschakelen, dubbeltikt u op de toets.

Als u wilt terugkeren naar de normale modus, tikt u nogmaals op de shift-toets.
Een cijfer of speciaal teken invoeren

Tik op de toets voor cijfers en symbolen. Als u meer toetsen voor speciale tekens wilt zien, tikt

u op de shift-toets. Sommige toetsen voor speciale tekens geven meer symbolen weer. Als u

meer symbolen wilt zien, tikt u op een symbool of speciaal teken en houdt u het vast.

Tip: Als u een punt aan het einde van een zin wilt plaatsen en een nieuwe zin wilt

beginnen, tikt u tweemaal op de spatietoets.
Tip: Als u snel een cijfer of speciaal teken wilt invoeren, terwijl u de toets voor cijfers en

symbolen vasthoudt, schuift u uw vinger naar het teken en tilt u uw vinger op.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

46

background image

Tekst kopiëren of plakken

Tik op een woord, sleep de cirkels voor en achter het woord om het gedeelte wat u wilt

kopiëren te markeren en tik op . Tik op om de tekst te plakken.
Een accent aan een teken toevoegen

Tik op het teken, houd het vast en tik op het teken met accent.
Een teken verwijderen

Tik op de backspace-toets.
Schakelen tussen de schrijftalen

Tik op de taaltoets en houd deze vast. Selecteer vervolgens de gewenste taal. De taaltoets

wordt alleen weergegeven wanneer er meer dan één toetsenbord is geïnstalleerd.
De cursor verplaatsen

Als u een woord dat u zojuist hebt geschreven wilt bewerken, tikt u op de tekst en houdt u

dit vast totdat u de cursor ziet. Sleep de cursor naar de gewenste plek.