Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Izveidot savienojumu ar Wi-Fi

background image

Izveidot savienojumu ar Wi-Fi
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu ir parocīgs veids, kā piekļūt internetam. Ārpus mājas vai

biroja varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīkliem publiskās vietās, piem., bibliotēkā vai

interneta kafejnīcā.
Tālrunis regulāri pārbauda pieejamos savienojumus un paziņo jums par tiem. Paziņojums uz

īsu brīdi tiek parādīts ekrāna augšdaļā. Lai pārvaldītu Wi-Fi savienojumus, izvēlieties

paziņojumu.
Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie .

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

119

background image

1. Pārslēdziet Wi-Fi tīkls uz Ieslēgts

.

2. Izvēlieties savienojumu, kuru vēlaties lietot.
WiFi savienojums ir aktīvs, ja tas ir redzams ekrāna augšpusē esošajā statusa joslā.
Wi-Fi pozicionēšana uzlabo pozicionēšanas precizitāti, kad satelītu signāli nav pieejami, jo

īpaši, kad atrodaties telpās vai starp augstām celtnēm.

Piezīme. Wi-Fi lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piemēram, ES telpās drīkst

izmantot tikai 5150–5350 MHz Wi-Fi, bet ASV un Kanādā telpās drīkst izmantot tikai

5,15–5,25 GHz Wi-Fi. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Savienojuma aizvēršana

Pārslēdziet Wi-Fi tīkls uz Izslēgts

.

Padoms. Tālrunis automātiski izveido atkārtotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu. Lai mainītu

automātiskā atkārtotā savienojuma laiku vai lai atkārtoti ieslēgtu Wi-Fi manuāli,

pieskarieties Atkal ieslēgt Wi-Fi un vajadzīgajai opcijai.