Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Savienošana ar Bluetooth piederumu, izmantojot NFC

background image

Savienošana ar Bluetooth piederumu, izmantojot NFC
Vai rokas ir aizņemtas? Izmantojiet austiņas. Un kāpēc gan neklausīties mūziku, izmantojot

bezvadu skaļruņus? Ir tikai jāpieskaras ar savu tālruni saderīgam piederumam.
Ne visi tālruņi atbalsta NFC. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
Ar sava tālruņa NFC apgabalu pieskarieties piederuma NFC apgabalam un izpildiet ekrānā

redzamos norādījumus.
Papildierīces tiek pārdotas atsevišķi. Papildierīču pieejamība var būt atkarīga no reģiona.
Piederuma atvienošana

Vēlreiz pieskarieties piederuma NFC apgabalam.
Papildinformāciju sk. piederuma lietotāja rokasgrāmatā.