Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Droša VPN savienojuma lietošana

background image

Droša VPN savienojuma lietošana

Iespējams, ir nepieciešams virtuālā privātā tīkla (VPN — virtual private network) savienojums,

lai piekļūtu uzņēmuma resursiem, piemēram, iekštīklam vai uzņēmuma pastam. Iespējams,

VPN pakalpojumu vēlaties lietot privātiem nolūkiem.
Sazinieties ar sava uzņēmuma IT administratoru, lai iegūtu detalizētu informāciju par VPN

konfigurāciju, vai apmeklējiet Veikals, lai lejupielādētu VPN pakalpojumu programmu, un

skatiet pakalpojuma tīmekļa vietni, lai iegūtu papildinformāciju.
Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI > VPN un

pārslēdziet Statuss uz Ieslēgts

.

1. Lai pievienotu VPN profilu, pieskarieties pie .

2. Ieslēdziet funkcijas Automātiski veidot savienojumu opciju Ieslēgts

.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

118

background image

3. Ierakstiet profila informāciju, ievērojot uzņēmuma IT administratora vai VPN pakalpojuma

norādījumus.
Tālrunis automātiski izveido savienojumu ar VPN, kad tas ir nepieciešams.

Padoms. Lai mainītu VPN mobilo datu savienojuma un viesabonēšanas iestatījumus,

pieskarieties pie opcijas.

VPN profila rediģēšana

Pieskarieties un turiet profilu, pieskarieties pie rediģēt un mainiet informāciju, kā prasīts.
VPN profila dzēšana

Pieskarieties un turiet profilu un pieskarieties pie dzēst.
Pārslēgšana uz manuālu VPN savienojumu

Pieskarieties un turiet profilu un pieskarieties pie pārslēgt uz manuālu. Pieskarieties profilam,

lai izveidot savienojumu ar VPN.