Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Tālruņa iestatīšana, lai tas tiktu automātiski bloķēts

background image

Tālruņa iestatīšana, lai tas tiktu automātiski bloķēts
Vai vēlaties aizsargāt tālruni pret nesankcionētu lietošanu? Norādiet drošības kodu un iestatiet

tālruni, lai tas pats automātiski bloķētos, kad to nelietojat.
1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI >

bloķēšanas ekrāns.

2. Pārslēdziet Parole uz Ieslēgts

un ierakstiet drošības kodu (vismaz 4 cipari).

3. Pieskarieties Pieprasīt paroli pēc un norādiet laiku, pēc kura paiešanas tālrunis ir

automātiski jābloķē.
Neizpaudiet drošības kodu un glabājiet to drošā vietā, atsevišķi no tālruņa. Ja aizmirsīsiet

drošības kodu un nevarēsiet to atjaunot vai ja ievadīsiet nepareizu kodu pārāk daudz reižu,

jūsu tālrunim būs nepieciešama apkope. Var tikt piemērota papildu maksa, un visi personiskie

dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko sava tālruņa

klientu centru vai izplatītāju.
Tālruņa atbloķēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, velciet bloķēšanas ekrānu uz augšu un ierakstiet

drošības kodu.
Drošības koda mainīšana

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI >

bloķēšanas ekrāns > mainīt paroli.