Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Failu pārvaldība tālrunī

background image

Failu pārvaldība tālrunī
Izmantojot programmu Faili, varat ērti pārbaudīt tālrunī esošos failus, kārtot tos mapēs, kā arī

dzēst nevajadzīgos failus. Failus varat pārvaldīt gan tālruņa atmiņā, gan atmiņas kartē.
Ne visi tālruņi atbalsta atmiņas karti. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
Varat arī lejupielādēt bezmaksas programmu Faili no www.windowsphone.com. Var tikt

piemērota maksa par datu pārsūtīšanu.
Pieskarieties Faili.
1. Lai naviģētu uz mapi, pieskarieties vajadzīgajai mapei.

2. Lai meklētu pašlaik atvērtajā mapē, pieskarieties pie .

3. Lai mainītu veidu, kā ir sakārtoti faili vai mapes, pieskarieties pie .

4. Lai ātri pārietu uz iepriekšējo mapi, ekrāna augšdaļā faila ceļā pieskarieties vajadzīgajai

mapei.
Jaunas mapes izveide

Pieskarieties pie , ierakstiet nosaukumu un pieskarieties pie .

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

127

background image

Failu pārvietošana vai kopēšana uz citu mapi

Pieskarieties un turiet vajadzīgo failu un atlasiet darbību, ko vēlaties veikt.
Mapes nevar kopēt vai pārvietot, taču varat izveidot jaunu mapi citā atrašanās vietā un

pārvietot uz to saturu no vecās mapes. Lai vienlaikus pārvietotu vai kopētu vairākus failus,

pieskarieties pie , atlasiet vajadzīgos failus un pieskarieties pie , lai pārvietotu, vai pie ,

lai kopētu.
Failu vai mapju koplietošana

Pieskarieties pie , atlasiet koplietojamo saturu, pieskarieties pie un atlasiet, kā vēlaties

koplietot.