Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Rakstības valodu pievienošana

background image

Rakstības valodu pievienošana
Varat tastatūrai pievienot vairākas rakstības valodas un pārslēgties starp valodām rakstīšanas

laikā.
1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI >

tastatūra > pievienot tastatūras.

2. Atlasiet ievades valodas un pieskarieties .

Padoms. Lai noņemtu sākotnēji instalētu tastatūru, pieskarieties un turiet valodu, ko

nevēlaties lietot, un pieskarieties noņemt.

Pārslēgšanās starp valodām rakstīšanas laikā

Atkārtoti pieskarieties valodu taustiņam, līdz tiek parādīta vajadzīgā valoda. Tastatūras

izkārtojums un vārdu ieteikumi tiek mainīti atbilstoši izvēlētajai valodai. Valodu taustiņš ir

redzams tikai tad, ja ir instalētas vairākas tastatūras.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

47