Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Ekrāna tastatūras lietošana

background image

Ekrāna tastatūras lietošana
Rakstīšana ar ekrāna tastatūru ir ērta. Tastatūru varat lietot, turot tālruni portreta vai ainavas

režīmā. Ziņas varat rakstīt, pieskaroties burtiem vai pārvelkot no viena burta uz otru.
Pieskarieties tekstlodziņam.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

43

background image

1

Rakstzīmju taustiņi

2

Taustiņš Shift

3

Ciparu un simbolu taustiņš

4

Valodu taustiņš

5

Smaidiņu taustiņš

6

Atstarpes taustiņš

7

Taustiņš Enter

8

Atpakaļatkāpes taustiņš

Tastatūras izkārtojums dažādās

lietotnēs un valodās var atšķirties. Valodu taustiņš ir redzams tikai tad, ja ir izvēlētas vairākas

valodas. Piemērā ir redzama angļu valodas tastatūra.

Padoms. Lai tastatūrai pievienotu komata taustiņu, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas

uz leju un pieskarieties VISI IESTATĪJUMI > tastatūra > papildu > Rādīt komata

taustiņu, kad tas ir pieejams. Komata taustiņu var pievienot tikai tad, ja tālrunī ir

instalētas vismaz 2 tastatūras.

Pārvilkšana, lai rakstītu tekstu

Pārvelciet no vārda pirmā burta un zīmējiet ceļu no burta uz burtu. Pēc pēdējā burta paceliet

savu pirkstu. Lai turpinātu, pārvelciet, nepieskaroties atstarpes taustiņam. Tālrunis pievieno

atstarpes.
Netiek atbalstītas visas valodas.

Pārslēgšanās starp lielajiem un mazajiem burtiem

Pieskarieties taustiņam Shift. Lai ieslēgtu burtslēga režīmu, divreiz pieskarieties taustiņam. Lai

atgrieztos parastajā režīmā, vēlreiz pieskarieties taustiņam Shift.
Cipara vai speciālās rakstzīmes ierakstīšana

Pieskarieties ciparu un simbolu taustiņam. Lai skatītu citus speciālo rakstzīmju taustiņus,

pieskarieties taustiņam Shift. Nospiežot dažus speciālo rakstzīmju taustiņus, var atvērt vairāk

simbolu. Lai skatītu vairāk simbolu, pieskarieties un turiet simbolu vai speciālo rakstzīmi.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

44

background image

Padoms. Lai teikuma beigās ievietotu punktu un sāktu jaunu teikumu, divreiz

pieskarieties atstarpes taustiņam.
Padoms. Lai ātri ierakstītu ciparu vai speciālo rakstzīmi, nospiediet un turiet ciparu un

simbolu taustiņu un bīdiet pirkstu līdz rakstzīmei, pēc tam paceliet pirkstu.

Teksta kopēšana vai ielīmēšana

Pieskarieties vārdam, zīmējiet apļus pirms un pēc vārda, lai izceltu kopējamo sadaļu, un

pieskarieties . Lai ielīmētu tekstu, pieskarieties .
Akcenta pievienošana rakstzīmei

Pieskarieties un turiet rakstzīmi un pieskarieties akcentētajai rakstzīmei.
Rakstzīmes dzēšana

Pieskarieties atpakaļatkāpes taustiņam.
Pārslēgšanās starp rakstības valodām

Pieskarieties valodu taustiņam, turiet to un atlasiet vajadzīgo valodu. Valodu taustiņš ir

redzams tikai tad, ja ir instalētas vairākas tastatūras.
Kursora pārvietošana

Lai rediģētu tikko uzrakstīto vārdu, pieskarieties tekstam un turiet to, līdz redzat kursoru.

Velciet kursoru uz vajadzīgo vietu.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

45