Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Skata ekrāna iestatījumu maiņa

background image

Skata ekrāna iestatījumu maiņa
Lai taupītu enerģiju, kad tālruni vairs aktīvi nelietojat, ekrāns tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā.

Izmantojot Skata ekrāns, varat vienkārši pārbaudīt laiku, kad ekrānam iestājas taimauts.
Ne visi tālruņi atbalsta skata ekrānu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI > Skata

ekrāns.

2. Ieslēdziet funkcijas Skata ekrāns opciju vienmēr ieslēgts.

Padoms. Tālruni ir viegli aktivizēt no gaidīšanas režīma pat tad, ja ieslēgšanas/

izslēgšanas taustiņš nav viegli pieejams, piemēram, kad tālrunis ir ievietots automašīnas

turētājā. Vienkārši divreiz pieskarieties ekrānam. Ne visi tālruņi atbalsta dubulto

pieskārienu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

34

background image

Dubultskāriena ieslēgšana vai izslēgšana

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI >

pieskārieni. Pārslēdziet Aktivizēšana uz Ieslēgts

vai Izslēgts

.