Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Skaļuma maiņa

background image

Skaļuma maiņa
Ja trokšņainā vidē nevarat sadzirdēt tālruņa zvana signālu vai sarunā dzirdētā runātāja balss

ir par skaļu, varat mainīt skaļumu pēc vajadzības.
Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus. Maksimālais skaļuma līmenis ir 10.

Izmantojot skaļuma regulēšanas taustiņus, pēc noklusējuma varat regulēt signālu un

atgādinājumu skaļumu.
Nepievienojiet izstrādājumiem, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci.

Nepievienojiet audio savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot audio savienotājam tādu

ārēju ierīci vai austiņas, kas nav apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību

skaļuma līmeņiem.
Ja esat pievienojis austiņas, ar skaļuma taustiņiem vienlaikus var kontrolēt gan zvana signālu,

gan multivides skaļumu. Maksimālais skaļuma līmenis ir 30.
Multivides un programmu skaļuma maiņa

Nospiediet skaļuma taustiņu, pieskarieties un pieskarieties multivides un programmu

skaļuma joslai, lai iestatītu nepieciešamo skaļumu. Maksimālais skaļuma līmenis ir 30.
Pārslēgšana uz klusuma režīmu

Nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu un pieskarieties pie > . Lai izslēgtu klusuma

režīmu, pieskarieties pie .

Padoms. Ja nevēlaties, lai tālrunis vibrētu, pieskarieties pie . Lai mainītu citus skaņas

iestatījumus, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie VISI

IESTATĪJUMI > zvanu signāli+skaņas.