Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Signāla iestatīšana

background image

Signāla iestatīšana
Tālruni varat lietot kā modinātāju.

Pieskarieties Modinātājs.
1. Pieskarieties .

2. Iestatiet laiku, aizpildiet datus par signālu un pieskarieties pie .

Padoms. Vai vēlaties pamosties pie savas iecienītākās dziesmas? Līdzīgi kā ar citiem

signāliem varat tālrunim pievienot pats savus signālus un personalizēt modinātāja

signālus.

Lai signāls tiktu atskaņots, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un skaļumam jābūt pietiekami augstā

līmenī.

Padoms. Varat ātri skatīt nākamā aktīvā signāla laiku, ja esat lietotni Modinātājs

piespraudis sākuma ekrānam. Elementa lielumam ir jābūt vismaz vidējam.

Signāla atlikšana

Ja nevēlaties celties uzreiz pēc tam, kad ir atskanējis modinātāja signāls, pieskarieties atlikt.

Pirms atlikšanas varat mainīt atlikšanas laiku.

Padoms. Nospiežot taustiņu pāriešanai atpakaļ , modinātājs tiek atlikts uz 2 minūtēm.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

49

background image

Signāla izslēgšana

Pieskarieties pie Modinātājs un pārslēdziet signālu uz Izslēgts

.

Signāla dzēšana

Pieskarieties signālam un .