Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Automātiska laika un datuma atjaunināšana

background image

Automātiska laika un datuma atjaunināšana
Varat iestatīt, lai tālrunis automātiski atjauninātu laiku, datumu un laika joslu. Automātiskā

atjaunināšana ir tīkla pakalpojums, un tā var nebūt pieejama atkarībā no jūsu reģiona un tīkla

pakalpojumu sniedzēja.
Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI > datums

+laiks.
Ieslēdziet funkcijas Automātiski iestatīt datumu un laiku opciju Ieslēgts

.

Padoms. Vai vēlaties mainīt laika formātu? Pēc nepieciešamības varat ieslēgt vai izslēgt

24 stundu pulksteni. Lai mainītu datumu parādīšanas veidu, pieskarieties VISI

IESTATĪJUMI > reģions.

Manuāla laika un datuma atjaunināšana

Ieslēdziet funkcijas Automātiski iestatīt datumu un laiku opciju Izslēgts

un rediģējiet

laiku un datumu.
Manuāla laika joslas atjaunināšana ceļojot

Ieslēdziet funkcijas Automātiski iestatīt datumu un laiku opciju Izslēgts

un

pieskarieties Laika josla un atrašanās vietai.