Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Ērtāka tālruņa lietošana

background image

Ērtāka tālruņa lietošana
Palieliniet fontus un padariet ekrāna saturu vieglāk saskatāmu. Varat arī lietot savu tālruni ar

teletaipu.
1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI.

2. Pieskarieties vieglpiekļuve.
Fonta lieluma maiņa

Pieskarieties pie Teksta lielums slīdņa.
Liela kontrasta ieslēgšana

Ieslēdziet funkcijas Augsts kontrasts opciju Ieslēgts

.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

38

background image

Ekrāna satura palielināšana

Pārslēdziet Ekrāna lupa uz Ieslēgts

un ar 2 pirkstiem divreiz pieskarieties ekrānam. Kad

lietojat ekrāna satura palielināšanas funkciju, izmantojiet 2 pirkstus, lai pārvietotos pa ekrānu.

Lai pārtrauktu ekrāna satura palielināšanas funkcijas lietošanu, ar 2 pirkstiem divreiz

pieskarieties ekrānam.

Tālruņa lietošana ar teletaipu

Ieslēdziet funkcijas Teletaips opciju pilns atbalsts.
Pieejamie teletaipa režīmi var atšķirties atkarībā no tīkla pakalpojumu sniedzēja.