Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zvanu pāradresēšana starp SIM kartēm

background image

Zvanu pāradresēšana starp SIM kartēm
Pāradresējiet zvanus no vienas savas SIM uz otru, izmantojot Smart Dual SIM — kad kāds jums

zvana uz vienu SIM, kamēr sarunājaties ar kādu, izmantojot otru SIM, varat pārvaldīt abu SIM

karšu zvanus tāpat, it kā jūs lietotu tikai vienu SIM.
Ne visi tālruņi atbalsta dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
Lai piekļūtu zvanu iestatījumiem, izmantojot divas SIM, ir jāievieto abas SIM kartes.
Lai iegūtu informāciju par šī pakalpojuma pieejamību, sazinieties ar tīkla pakalpojumu

sniedzēju.
1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI > tīkls

+.

2. Pieskarieties iestatīt.

3. Lai atlasītu, kā veikt zvanu pāradresāciju no vienas SIM uz otru, nomainiet Smart Dual

SIM iestatījumu.

4. Ierakstiet savu SIM tālruņu numurus un pieskarieties iesniegt.

5. Pieskarieties pie papildu Dual SIM iestatījumi, lai piekļūtu pārējiem tīkla iestatījumiem,

piemēram, Datu savienojums.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

53

background image

Padoms. Divu SIM karšu zvana iestatījumus varat arī piespraust sākuma ekrānam, lai ātri

piekļūtu.