Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Karšu lejupielāde tālrunī

background image

Karšu lejupielāde tālrunī

Lai ceļojuma laikā varētu pārlūkot kartes arī tad, kad nav interneta savienojuma, pirms

ceļojuma saglabājiet tālrunī jaunas kartes.
Lai lejupielādētu un atjauninātu kartes, ieslēdziet Wi-Fi tīklošanu.
Pieskarieties Kartes >

> iestatījumi.

1. Pieskarieties lejupielādēt kartes > .

2. Atlasiet valsti vai reģionu.
Esošas kartes atjaunināšana

Pieskarieties meklēt atjauninājumus.
Kartes dzēšana

Pieskarieties lejupielādēt kartes, pieskarieties kartei un turiet to un pieskarieties dzēst.