Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Video ierakstīšana ar telpisko skaņu

background image

Video ierakstīšana ar telpisko skaņu
Videoklipus varat ierakstīt ar Dolby Digital Plus 5.1 daudzkanālu audio. Varat arī mainīt citus

audio ierakstīšanas iestatījumus tā, lai tie būtu piemēroti dažādiem ierakstīšanas apstākļiem.
Ne visi tālruņi atbalsta Dolby telpisko skaņu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.
Skaņas iestatījumu pieejamība var atšķirties atkarībā no tālruņa.
1. Pieskarieties Lumia Camera.

2. Atkarībā no tālruņa veiciet kādu no šīm darbībām:

Pieskarieties >

> iestatījumi.

Pieskarieties pie un pārvelciet uz video.

3. Ieslēdziet funkcijas Ieskaujošā skaņa opciju ieslēgts.
Telpiskās skaņas funkcija ieraksta apkārt esošo skaņas lauku Dolby Digital Plus 5.1

daudzkanālu audioformātā ar papildu audioceliņu stereo AAC formātā.

Padoms. Lai iegūtu vislabāko audioieraksta kvalitāti, turiet tālruni pie stūriem ainavas

režīmā.