Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Fotoattēla uzņemšana

background image

Fotoattēla uzņemšana
Uzņemiet asus un košus fotoattēlus, lai vislabākos mirkļus saglabātu savā fotoalbumā.
Programmas Lumia Camera funkcijas var atšķirties atkarībā no tālruņa.
Lai lejupielādētu programmu Lumia Camera vai pārbaudītu, vai jums ir jaunākā versija,

apmeklējiet vietni www.windowsphone.com. Lumia Camera, iespējams, nav pieejama visos

tālruņu modeļos.
1. Pieskarieties Lumia Camera.

Padoms. Ja tālrunim ir kameras taustiņš, lai ātri ieslēgtu kameru, kad tālrunis ir bloķēts,

nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu kameras taustiņu.
Padoms. Lai atvērtu kameru, izmantojot programmu Cortana, pieskarieties meklēšanas

taustiņam , pieskarieties pie , izrunājiet Atvērt kameru un izpildiet norādījumus.

Programma Cortana nav pieejama visos reģionos un valodās. Informāciju par

atbalstītajām valodām sk. www.windowsphone.com.

2. Lai tuvinātu vai tālinātu, virziet pirkstus prom vienu no otra vai kopā. Ne visi tālruņi atbalsta

kameras tālummaiņu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

3. Lai fokusētu kameru uz konkrētu objektu, ekrānā pieskarieties objektam. Ne visi tālruņi

atbalsta kameras fokusu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

4. Lai fotografētu, pieskarieties .

Padoms. Ja tālrunim ir kameras taustiņš, lai fokusētu, nospiediet un dažas sekundes

turiet līdz pusei nospiestu kameras taustiņu. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet kameras

taustiņu līdz galam.
Padoms. Lai ekrānu varētu labāk saskatīt, neaizsedziet gaismas sensoru. Ne visi tālruņi

atbalsta gaismas sensoru. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
Padoms. Varbūt vēlaties izmēģināt citas lieliskas Lumia programmas, lai izmantotu visas

fotoattēlu iespējas? Lai pārkadrētu fotoattēlu, saglabājot pilnas izšķirtspējas oriģinālu,

vai lai lietotu filtrus un citus speciālos efektus, izmantojiet programmu Lumia Creative

Studio. Lai uzņemtu lieliskus pašportretus, izmantojiet programmu Lumia Selfie.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

80

background image

Fotoattēla skatīšana pilnas izšķirtspējas skatā

Lai skatītu tikko uzņemto fotoattēlu, atkarībā no tālruņa izpildiet kādu no tālāk norādītajām

darbībām.

Ekrāna stūrī pieskarieties apļveida sīktēlam.

Pieskarieties .

Šo pilnas izšķirtspējas fotoattēlu var skatīt tikai šeit: Lumia Camera.