Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Fotoattēla uzņemšana ar Microsoft kameru

background image

Fotoattēla uzņemšana ar Microsoft kameru
Uzņemiet asus un košus fotoattēlus, lai vislabākos mirkļus saglabātu savā fotoalbumā.
, iespējams, nav pieejama visos tālruņu modeļos.
Pieskarieties Kamera.
Lai ātri ieslēgtu kameru, kad tālrunis ir bloķēts, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu,

pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties

.

1. Lai tuvinātu vai tālinātu, virziet pirkstus prom vienu no otra vai kopā. Ne visi tālruņi atbalsta

kameras tālummaiņu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

2. Lai fotografētu, pieskarieties .

Padoms. Varat arī uzņemt fotoattēlu, pieskaroties jebkurā ekrāna vietā. Lai mainītu šo

iestatījumu, pieskarieties

> fotoattēlu iestatījumi > Fotografēšana

pieskaroties.
Padoms. Lai ekrānu varētu labāk saskatīt, neaizsedziet gaismas sensoru. Ne visi tālruņi

atbalsta gaismas sensoru. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

Videoklipa ierakstīšana

Pieskarieties , lai atlasītu video režīmu, un vēlreiz tam pieskarieties, lai sāktu ierakstīšanu.