Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Mūzikas atskaņošana

background image

Mūzikas atskaņošana
Klausieties savu iecienītāko mūziku neatkarīgi no atrašanās vietas.
Pieskarieties Mūzika.
Pieskarieties dziesmai, izpildītājam, albumam vai atskaņošanas sarakstam, ko vēlaties

atskaņot.

Padoms. Lai uzlabotu skaņas kvalitāti, mainiet ekvalaizera iestatījumus. Sākuma ekrānā

pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI > audio. Ne visi

tālruņi atbalsta Dolby izlīdzinātāju. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

Atskaņošanas apturēšana vai atsākšana

Pieskarieties vai .

Padoms. Lai dziesmas atskaņotu nejaušā secībā, pieskarieties .

Pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ

Pieskarieties un turiet vai .

Padoms. Lai abonētu un klausītos aplādes, pieskarieties pie Aplādes.
Šis pakalpojums atsevišķās valstīs un reģionos, iespējams, nav pieejams.