Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Radiostacijas saglabāšana

background image

Radiostacijas saglabāšana
Saglabājiet savas iecienītākās radiostacijas, lai varētu tās vienkārši klausīties vēlāk.
Ne visi tālruņi atbalsta FM radio. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
Pieskarieties FM radio.
Lai saglabātu staciju, kuru klausāties, pieskarieties .
Saglabāto staciju saraksta skatīšana

Pieskarieties

.

Stacijas noņemšana no saraksta

Pieskarieties .

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

105