Microsoft Lumia 535 Dual SIM - FM radio klausīšanās

background image

FM radio klausīšanās
Baudiet iecienītākās radiostacijas, esot ceļā.
Ne visi tālruņi atbalsta FM radio. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.
Austiņas, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi.
Pieskarieties FM radio.
Pāriešana uz nākamo vai iepriekšējo staciju

Frekvences joslā pārvelciet pa kreisi vai pa labi.
FM radio programmas aizvēršana

Pieskarieties atpakaļatkāpes taustiņam .