Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zvanu un ziņu bloķēšana

background image

Zvanu un ziņu bloķēšana
Vai saņemat nevēlamus zvanus un īsziņas? Bloķējiet tos, izmantojot programmu zvanu+SMS

filtrs.
Lai kādu tālruņa numuru pievienotu bloķēto numuru sarakstam, pieskarieties , pārvelciet uz

vēsture, pieskarieties zvanītājam, ko vēlaties bloķēt, turiet to un pieskarieties bloķēt

numuru....
Numurus savam bloķēto numuru sarakstam varat pievienot arī no īsziņām.
Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI > zvanu

+SMS filtrs.
Ieslēdziet funkcijas Bloķēt zvanus+SMS opciju Ieslēgts

.

Pārbaudiet, kuri numuri ir bloķēti

Pieskarieties bloķētie numuri.
Saņemiet paziņojumus par bloķētiem zvaniem vai ziņām

Pieskarieties papildu un norādiet funkcijas Paziņojumi vērtību Ieslēgts

.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

63