Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zvanu pāradresēšana uz citu tālruni

background image

Zvanu pāradresēšana uz citu tālruni
Vai ne vienmēr spējat atbildēt, kad kāds zvana, taču nevēlaties palaist garām nevienu ienākošo

zvanu? Varat tos pāradresēt uz kādu citu tālruņa numuru.
Lai iegūtu informāciju par šīs funkcijas pieejamību, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.
1. Atkarībā no tālruņa veiciet kādu no šīm darbībām:

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI >

tīkls+ > iestatīt.

Pieskarieties >

> iestatījumi.

2. Ja jūsu tālrunim ir divas SIM, pieskarieties 1. SIM karte vai 2. SIM karte. Ne visi tālruņi

dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Pārslēdziet Zvanu pāradresācija uz Ieslēgts

, ja nepieciešams, un atlasiet, kurp

vēlaties pāradresēt zvanus.
Atkarībā no jūsu tālruņa modeļa varat iestatīt atšķirīgas iespējas dažādām situācijām,

piemēram, situācijai, kad nevarat atbildēt vai kad runājat pa tālruni.

Padoms. Lai pārbaudītu, vai tiek lietota zvanu pāradresācija, ko apzīmē simbols ,

pieskarieties ekrāna augšdaļai.