Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zvana gaidīšanas funkcijas izmantošana

background image

Zvana gaidīšanas funkcijas izmantošana
Vai saņemat citu zvanu, kamēr jau runājat pa tālruni? Ar zvana gaidīšanas funkcijas palīdzību

varat atbildēt uz vienu no zvaniem, bet otru zvanu aizturēt.
1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI > tīkls

+ > iestatīt.

2. Ja jūsu tālrunim ir divas SIM, pieskarieties vajadzīgajai SIM. Ne visi tālruņi dubulto SIM.

Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Ieslēdziet funkcijas Zvanu gaidīšana opciju Ieslēgts

.

Pirmā zvana aizturēšana un atbildēšana uz jaunu zvanu

Pieskarieties ATBILDĒT.
Pirmā zvana beigšana un atbildēšana uz jaunu zvanu

Pieskarieties beigt zvanu+atbildēt.
Jaunā zvana ignorēšana

Pieskarieties IGNORĒT.
Viena zvana aizturēšana un cita zvana veikšana

Pieskarieties pie AIZTURĒT > PIEVIENOT ZVANĪTĀJU un zvaniet vēlamajai kontaktpersonai.
Pārslēgšanās starp zvaniem

Pieskarieties PIESKARIETIES, LAI PĀRSLĒGTU.