Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Automātisku atbilžu sūtīšana

background image

Automātisku atbilžu sūtīšana
Ja esat atvaļinājumā vai atrodaties ārpus biroja, varat nosūtīt automātiskas atbildes uz savas

prombūtnes laikā saņemtajiem pasta ziņojumiem.
1. Pieskarieties >

> iestatījumi > automātiskās atbildes.

2. Pārslēdziet Statuss uz Ieslēgts

, uzrakstiet savu atbildi un pieskarieties pie .