Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Datu aizsardzība tālrunī

background image

Datu aizsardzība tālrunī
Jūsu tālrunī ir dažādas drošības opcijas, lai nodrošinātu, ka citas personas nevar piekļūt tālrunī

saglabātajiem sensitīvajiem datiem. Piemēram, varat iestatīt tālruni, lai tas automātiski tiktu

bloķēts, vai varat pat noteikt tālruņa atrašanās vietu, ja to pazaudējat (opcija ir pieejama ne

visos reģionos).
Papildinformāciju skatiet vietnē www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-

business.
Varat izmantot virtuālā privātā tīkla (VPN — virtual private network) savienojumu, lai piekļūtu

uzņēmuma resursiem, piem., iekštīklam vai uzņēmuma pastam. Iespējams, VPN pakalpojumu

vēlaties lietot privātiem nolūkiem. Sazinieties ar sava uzņēmuma IT administratoru, lai iegūtu

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

115

background image

detalizētu informāciju par VPN konfigurāciju, vai apmeklējiet Veikals, lai lejupielādētu VPN

pakalpojumu programmu, un skatiet pakalpojuma tīmekļa vietni, lai iegūtu papildinformāciju.