Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Užsienio tinklu siunčiamų duomenų mokesčių taupymas

background image

Užsienio tinklu siunčiamų duomenų mokesčių taupymas

Ar norite mažiau mokėti už telefoną? Galite sutaupyti išlaidų už duomenis, siunčiamus

tarptinkliniu ryšiu, pakeitę mobiliojo ryšio duomenų perdavimo parametrus. Duomenų ryšio

naudojimas tarptinkliniu ryšiu reiškia, kad naudojate telefoną duomenims gauti tinkluose,

kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui arba kuriam jis neteikia paslaugų. Jei jungsitės prie

interneto naudodami tarptinklinį ryšį (užsienyje), gali itin išaugti mokesčiai už duomenis. Savo

tinklo paslaugos teikėjui galite mokėti fiksuotą mokestį už duomenų perdavimą arba mokėti

už tiek, kiek sunaudojate. Jei norite naudoti optimalų ryšio metodą, pakeiskite „Wi-Fi“,

mobiliųjų duomenų ir laiškų siuntimo parametrus.
„Wi-Fi“ ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas ir

„Wi-Fi“, ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį.
Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .
1. Įsitikinkite, kad Wi-Fi tinklai perjungtas į Įjungta

.

2. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.
Mobiliųjų duomenų ryšio išjungimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite VISI PARAMETRAI >

mobilusis ryšys ir SIM ir perjunkite Duomenų perdavimo ryšys į Išjungta

.

Patarimas: Taip pat galite stebėti duomenų naudojimą naudodami optimizuoti

duomenys programą.

Duomenų siuntimo užsienio tinklu stabdymas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite VISI PARAMETRAI >

mobilusis ryšys ir SIM ir perjunkite Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu į neleisti.
Retesnis laiškų atsisiuntimas

Kiekvienoje turimoje pašto dėžutėje bakstelėkite

> parametrai > sinchronizavimo

parametrai ir pasirinkite, kaip dažnai sinchronizuosite.