Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Interneto ryšių nustatymas

background image

Interneto ryšių nustatymas

Jei tinklo paslaugos teikėjas taiko pastovų mokestį ar mokestį už sunaudotus duomenis, norint

sutaupyti interneto išlaidų, gali tekti pakeisti „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio duomenų perdavimo

parametrus. Galite naudoti skirtingus tarptinklinio ryšio ir naudojimo namuose parametrus.

Svarbu žinoti: Norėdami padidinti „WiFi“ ryšio saugumą, naudokite šifravimą.

Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

„Wi-Fi“ ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas ir

„Wi-Fi“, ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį.
1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .

2. Perjunkite Wi-Fi tinklai į Įjungta

.

3. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.
Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite VISI PARAMETRAI >

mobilusis ryšys ir SIM ir perjunkite Duomenų perdavimo ryšys į Įjungta

.

Patarimas: Norite lengvai įjungti ir išjungti duomenis? Įtraukite nuorodą į veiksmų

centrą. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite VISI

PARAMETRAI > pranešimai ir veiksmai. Bakstelėkite vieną iš nuorodų ir bakstelėkite

mobilusis duomenų perdavimo ryšys.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite VISI PARAMETRAI >

mobilusis ryšys ir SIM ir perjunkite Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu į leisti.
Jei jungsitės prie interneto naudodami tarptinklinį ryšį (užsienyje), gali itin išaugti mokesčiai

už duomenis.
Duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu reiškia, kad naudojate telefoną duomenims

gauti tinkluose, kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui arba kuriam jis neteikia paslaugų.

Patarimas: Taip pat galite stebėti duomenų naudojimą naudodami optimizuoti

duomenys programą.