Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Pranešimo skaitymas

background image

Pranešimo skaitymas
Pradžios ekrane galite matyti, kad gavote naują pranešimą.
Pranešimus, kuriuos siuntėte kontaktui arba iš jo gavote, galite peržiūrėti vienoje pokalbių

gijoje. Gijoje gali būti tekstinių ir daugiaformačių pranešimų.

1. Bakstelėkite Žinutės.

2. Norėdami perskaityti pranešimą, bakstelėkite pokalbį.

Patarimas: Kad kiti atsitiktinai nepamatytų perspėjimų apie jūsų pranešimus užrakto

ekrane, perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus, tada bakstelėkite VISI PARAMETRAI >

užrakto ekranas > Pasirinkite, kokia programėle rodyti išsamią būseną > nieko.

Jei nepavyksta atidaryti multimedijos pranešimo, patikrinkite šiuos dalykus:

© 2015 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

72

background image

• Ar pagal jūsų mobiliųjų paslaugų sutartį palaikomi multimedijos pranešimai.
• Ar įjungtas mobiliųjų duomenų ryšys. Braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite VISI

PARAMETRAI > mobilusis ryšys ir SIM, tada perjunkite Duomenų perdavimo ryšys į

Įjungta

.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią

rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų.

Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Simboliai

su kirčiais, kiti ženklai ar kitos kalbų parinktys užima daugiau vietos ir mažina vienu pranešimu

siunčiamų simbolių skaičių.
Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti

perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.
Priedo išsaugojimas

Bakstelėkite priedą, pvz., nuotrauką, tada bakstelėkite

> įrašyti.

Pokalbio ištrynimas

Dalyje pokalbiai bakstelėkite , pažymėkite norimą ištrinti pokalbį ir bakstelėkite .
Vieno pokalbio pranešimo ištrynimas

pokalbiai bakstelėkite pokalbį, bakstelėkite ir palaikykite norimą ištrinti pranešimą ir

bakstelėkite naikinti.
Visų telefono pranešimų naikinimas

Bakstelėkite >

> žymėti viską > .