Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Kelių pašto dėžučių susiejimas į vieną jungtinį katalogą „Gautieji“

background image

Kelių pašto dėžučių susiejimas į vieną jungtinį katalogą „Gautieji“
Jei turite daugiau nei vieną pašto paskyrą, galite pasirinkti, kuriuos katalogus „Gautieji“ norite

sujungti į vieną katalogą „Gautieji“. Jungtiniame kataloge „Gautieji“ galite matyti visus laiškus

vienu metu.
1. Pradžios ekrane bakstelėkite pašto dėžutę.

2. Bakstelėkite

> susieti Gautuosius.

3. Sąraše kiti Gautieji bakstelėkite katalogus „Gautieji“, kuriuos norite susieti su pirmuoju.

© 2015 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

79

background image

4. Bakstelėkite pervardyti susietus Gautuosius, įrašykite naują pašto dėžutės pavadinimą ir

bakstelėkite .
Naujas jungtinis katalogas „Gautieji“ prisegamas pradžios ekrane.
Jungtinių katalogų „Gautieji“ atsiejimas

Pradžios ekrane bakstelėkite bendrąjį katalogą „Gautieji“

> susieti Gautieji. Sąraše

bakstelėkite katalogus „Gautieji“, kuriuos norite atsieti ir atsieti.

© 2015 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

80