Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Tipke za natrag, pokretanje i pretraživanje

background image

Tipke za natrag, pokretanje i pretraživanje

Tipke za natrag, pokretanje i pretraživanje pomažu vam u navigaciji telefonom.
• Da biste vidjeli koje su aplikacije otvorene, pritisnite i držite . Zatim se možete prebaciti

na drugu aplikaciju ili zatvoriti one koje ne trebate.

• Da biste se vratili natrag na prethodni zaslon u kojem ste bili, pritisnite . Telefon pamti

sve aplikacije i web-mjesta koja ste posjetili otkako je zaslon bio posljednji put zaključan.

• Da biste išli na početni zaslon, pritisnite . Aplikacija u kojoj ste bili ostaje otvorena u

pozadini.

• Za pretraživanje weba ili stavki na telefonu pritisnite .
• Za uključivanje Cortane pritisnite i držite pa slijedite upute.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Ako telefon postavite na jezik koji nije podržan,

pločica i aplikacija Cortana neće se prikazati. Za informacije o podržanim jezicima idite na

www.windowsphone.com.