Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Prijenos sadržaja pomoću Microsoftova računa

background image

Prijenos sadržaja pomoću Microsoftova računa
Ako je vaš stariji uređaj Windows Phone, najlakši način prijenosa kontakata, kalendara i

tekstualnih poruka na novi telefon Lumia je Microsoftov račun.
Ako na telefonu još niste postavili Microsoftov račun, kako biste prenijeli sadržaj na novi

telefon Lumia, na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite dolje, dodirnite SVE

POSTAVKE > e-pošta+računi > dodaj račun i stvorite Microsoftov račun slijedeći upute na

zaslonu.
1. Da biste odabrali za što želite napraviti pričuvne kopije na Microsoftovom računu, na

početnom zaslonu prethodnog uređaja Windows Phone prevucite lijevo i dodirnite

Postavke > sigurnosno kopiranje.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

18

background image

Na Microsoftovom računu automatski se stvara pričuvna kopija vaših kontakata i kalendara.
2. Na novom telefonu Lumia prijavite se na Microsoftov račun. Kontakti, kalendari i tekstualne

poruke automatski se prenose na novi telefon Lumia.