Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zaštita podataka na telefonu

background image

Zaštita podataka na telefonu
Telefon ima brojne sigurnosne mogućnosti kako biste osigurali da nitko drugi nema pristup

osjetljivim podacima koje ste pohranili na telefonu. Primjerice, možete postaviti telefon da se

zaključava automatski ili čak možete locirati telefon ako se izgubi (nije dostupno u svim

regijama).
Više informacija potražite u www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-

business.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

115

background image

Vezu na virtualnu privatnu mrežu (VPN) možete upotrebljavati za pristup resursima tvrtke, kao

što su intranet ili korporacijska e-pošta, ili VPN uslugu možete upotrebljavati u osobne svrhe.

Za pojedinosti VPN konfiguracije obratite se tvrtkinu administratoru za IT ili posjetite Trgovina

za preuzimanje aplikacije za VPN uslugu pa dodatne informacije potražite na web-stranici

usluge.