Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Rad s e-poštom i kalendarom na telefonu i računalu

background image

Rad s e-poštom i kalendarom na telefonu i računalu
Možete upotrebljavati različite adrese e-pošte za posao i razonodu. Možete dodati nekoliko

spremnika telefonu i upotrebljavati isti račun e-pošte na telefonu i računalu, bez obzira je li

to Outlook, Office 365 ili neki drugi račun e-pošte. Vaša e-pošta i kalendar ostaju sinkronizirani

te se možete pridruživati sastancima izravno iz kalendarskih pozivnica. Možete upotrijebiti

integriranu e-poštu i kalendar tako da, primjerice, kada imate nadolazeći sastanak, možete

pregledati popis sudionika i dodirom pristupiti svakoj raspravi e-poštom ili tekstnim porukama

koju ste imali sa sudionikom.