Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Rad s programom PowerPoint Mobile

background image

Rad s programom PowerPoint Mobile
Dotjerajte svoju prezentaciju prije sastanka pomoću aplikacije Microsoft PowerPoint Mobile.
1. Dodirnite Office, prevucite na mjesta i dodirnite lokaciju datoteke programa PowerPoint

koju želite prikazati.

2. Dodirnite datoteku programa PowerPoint i okrenite telefon u pejzažni način.

3. Za kretanje između slajdova prevucite prstom lijevo ili desno.

4. Da biste išli na određeni slajd, dodirnite i slajd koji želite vidjeti.

5. Da biste dodali bilješku na slajd, okrenite telefon u pejzažni način i dodirnite prazno

područje ispod slajda.

6. Da biste uredili slajd, dodirnite . Dodirnite da biste se vratili.

7. Da biste spremili prezentaciju, dodirnite

> spremi.

Slanje prezentacije e-poštom

Dodirnite datoteku programa PowerPoint i

> dijeli....

Brisanje prezentacije

Dodirnite i držite datoteku programa PowerPoint i dodirnite izbriši.
Gledanje PowerPoint emitiranja

Da biste gledali emitiranje PowerPoint prezentacije preko interneta, otvorite poruku e-pošte

koja sadrži vezu na prezentaciju koja se emitira i dodirnite vezu.