Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Upotreba sigurne VPN veze

background image

Upotreba sigurne VPN veze

Veza na virtualnu privatnu mrežu (VPN) možda će vam trebati za pristup resursima tvrtke kao

što su intranet ili korporacijska e-pošta ili VPN uslugu možete koristiti u osobne svrhe.
Za pojedinosti VPN konfiguracije obratite se tvrtkinu administratoru za IT ili posjetite Trgovina

za preuzimanje aplikacije za VPN uslugu pa dodatne informacije potražite na web-stranici

usluge.
Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE > VPN

pa prebacite Status na Uključeno

.

1. Za dodavanje VPN profila dodirnite .

2. Prebacite Automatsko povezivanje na Uključeno

.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

118

background image

3. Unesite podatke profile prema uputama tvrtkina administratora za IT ili VPN usluge.
Telefon se po potrebi automatski povezuje s VPN-om.

Savjet: Za promjenu postavki VPN mobilne podatkovne veze i roaminga, dodirnite

mogućnosti.

Uređivanje VPN profila

Dodirnite i držite profil, držite uredi i po potrebi promijenite podatke.
Brisanje VPN profila

Dodirnite i držite profil pa dodirnite izbriši.
Prebacivanje na ručnu VPN vezu

Dodirnite i držite profil pa dodirnite prebaci na ručno. Dodirnite profil da biste se povezali s

VPN-om.