Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Postavljanje telefona na automatsko zaključavanje

background image

Postavljanje telefona na automatsko zaključavanje
Želite zaštititi telefon od neovlaštene upotrebe? Odredite sigurnosni kôd i postavite telefon

na automatsko zaključavanje kada ga ne upotrebljavate.
1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE >

zaključani zaslon.

2. Prebacite Lozinka na Uključeno

i upišite sigurnosni kôd (najmanje 4 znamenke).

3. Dodirnite Zatraži lozinku nakon i odredite vrijeme nakon kojeg se telefon automatski

zaključava.
Držite sigurnosni kôd tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona. Ako zaboravite

sigurnosni kôd i ne možete ga oporaviti ili ako previše puta unesete pogrešan kôd, telefon

treba servisirati. Može doći do dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih podataka s

telefona. Za dodatne informacije obratite se najbližem središtu za podršku za telefon ili

prodavatelju telefona.
Otključavanje telefona

Pritisnite tipku za uključivanje, povucite zaključani zaslon prema gore te upišite sigurnosni

kôd.
Promjena sigurnosnog koda

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE >

zaključani zaslon > promijeni lozinku.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

129