Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Upravljanje datotekama na telefonu

background image

Upravljanje datotekama na telefonu
Pomoću aplikacije Datoteke možete jednostavno provjeriti datoteke na telefonu, organizirati

ih u mape ili izbrisati one koje više ne trebate. Možete upravljati datotekama u memoriji

telefona i na memorijskoj kartici.
Memorijsku karticu ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.
Možete preuzeti besplatnu aplikaciju Datoteke s usluge www.windowsphone.com. Mogu se

primijeniti troškovi prijenosa podataka.
Dodirnite Datoteke.
1. Za navigaciju do mape dodirnite željenu mapu.

2. Za pretraživanje mape u kojoj se sada nalazite dodirnite .

3. Za promjenu načina na koji su datoteke ili mape razvrstane dodirnite .

4. Da biste se brzo prebacili u prethodnu mapu, na putu mape na vrhu zaslona dodirnite

željenu mapu.
Stvaranje nove mape

Dodirnite , upišite naziv pa dodirnite .
Premještanje ili kopiranje datoteka u drugu mapu

Dodirnite i držite željenu datoteku pa odaberite što s njome želite napraviti.
Mape se ne mogu kopirati ni premjestiti, no možete stvoriti novu mapu na novoj lokaciji i u

nju premjestiti sadržaj stare mape. Za istodobno premještanje ili kopiranje više datoteka

dodirnite , odaberite željene datoteke pa dodirnite za premještanje ili za kopiranje.
Dijeljenje datoteka ili mapa

Dodirnite , odaberite stavku koju želite podijeliti, dodirnite pa odaberite način dijeljenja.