Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Kopiranje sadržaja između telefona i računala

background image

Kopiranje sadržaja između telefona i računala

Kopirajte fotografije, videozapise i drugi sadržaj koji ste stvorili između telefona i računala.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

127

background image

Savjet: Ako je računalo Mac, instalirajte aplikaciju Windows Phone iz Mac App trgovine.
Ako fotografije želite prenijeti na Mac, preporučujemo upotrebu aplikacije Lumia Photo

Transfer for Mac, koju možete preuzeti sa stranice www.microsoft.com/mobile.

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću kompatibilnog USB kabela.

2. Na računalu otvorite upravitelj datoteka kao što je Windows Explorer ili Finder i potražite

telefon.

Savjet: Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste

vidjeli mape telefona, dvaput kliknite naziv telefona. Postoje zasebne mape za

dokumente, preuzimanja, glazbu, slike, melodije zvona i videozapise.

3. Povucite i ispustite stavke s telefona na računalo ili s računala na telefon.
Obavezno smjestite datoteke u prave mape na telefonu ili ih nećete moći vidjeti.
ne možete kopirati SMS-ove ili kontakte na računalo, no možete ih sinkronizirati s

Microsoftovim računom.

Savjet: Ako je operacijski sustav na računalu Windows 7, Windows 8 ili noviji, možete

također upotrijebiti aplikaciju Windows Phone. Windows 8 i kasniji operacijski sustavi

instaliraju automatski aplikaciju kada spojite telefon na računalo. Pomoću sustava

Windows 7 možete je preuzeti na stranici www.windowsphone.com.

Za informacije o tome koja aplikacija radi s kojim računalom pogledajte sljedeću tablicu:

Aplikacija

Windows

Phone

Aplikacija

Windows

Phone za

stolno

računalo

Aplikacija

Windows

Phone za

Mac

Aplikacija

Lumia

Photo

Transfer

for Mac

(samo

fotografij

e i

videozapi

si)

Windows

Explorer

Windows 8 i

noviji

x

x

x

Windows 8

RT

x

x

Windows 7

x

x

Windows

Vista/XP

x

Mac

x

x

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

128

background image

Savjet: Datotekama na telefonu najlakše možete pristupiti putem aplikacije Datoteke.

Možete ga preuzeti sa stranice www.windowsphone.com.