Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Ažuriranje softvera telefona

background image

Ažuriranje softvera telefona

Ostanite ukorak s ritmom – bežično ažurirajte softver telefona i aplikacije da biste dobili nove

i unaprijeđene značajke telefona. Ažuriranje softvera može također poboljšati izvedbu

telefona.

Prije ažuriranja, spojite punjač ili provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena.

Upozorenje: Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni

za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

117

background image

Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati

prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.
Prema zadanim postavkama telefon automatski preuzima dostupna ažuriranja kada to

postavke podatkovne veze dopuštaju. Kada vas telefon obavijesti da je dostupno ažuriranje,

samo slijedite upute prikazane na telefonu. Ako nemate dovoljno prostora u memoriji

telefona, možda ćete morati premjestiti aplikacije, fotografije i drugi sadržaj na memorijsku

karticu. Memorijsku karticu ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Savjet: Prema zadanim postavkama telefon automatski ažurira aplikacije i druge

komponente (kao što je centar za uređaje) kada se spojite na Wi-Fi mrežu. Za provjeru

povijesti ažuriranja dodirnite Trgovina >

> preuzimanja pa prevucite na

povijest.

Nakon ažuriranja pogledajte aplikaciju Lumia pomoć + savjeti ili stranice za podršku da biste

dobili novi korisnički priručnik.
Isključivanje preuzimanja automatskog ažuriranja

Ako želite pomno pratiti podatkovne troškove, možete isključiti preuzimanje automatskog

ažuriranja. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE

POSTAVKE > ažuriranje telefona pa isključite potvrdni okvir Automatski preuzmi

ažuriranja kada to dopuštaju podatkovne postavke.